mogelijkheden


een paard laten behandelen op afstand: een doeltreffende manier om een paard van al zijn stress en trauma's te verlossen 
Een behandeling op maat. Heeft u een vraag over uw paard? Of wilt u weten wat hem dwarszit? Maar bent u niet in de gelegenheid om met uw paard hiernaartoe te komen of woont u ver weg? Ook dan kan ik u 'op afstand' een duidelijk beeld geven van waar uw paard mee zit. En op basis daarvan kan ik een paard ook van hieruit helpen om daar zelf zijn weg in te vinden. Bij het energetisch behandelen op afstand richt ik mij op datgene wat zich in een paard op een diepere laag afspeelt. Ik leg contact en raak dan voorzichtig het wezen van het paard aan, zonder eisen of verwachtingen ten aanzien van het paard. Ik kan me dan in alle rust volledig concentreren op het paard. Nadat ik op deze manier een paard eerst ‘gelezen’ heb, en daarbij gezien heb wat er aan de hand is, kan ik beginnen met een 'behandeling op afstand'. 

Daardoor verwijder ik blokkades, spanningen en oudere storingen bij een paard. Soms kan ik die in één keer helemaal wegnemen. Maar vaak zijn twee behandelingen nodig om een probleem definitief te klaren. Dit is afhankelijk van de toestand van het paard. Maar na een eerste behandeling, is er altijd een positieve wending, een duidelijk waarneembaar resultaat. Dit is voor mij een zuivere en directe manier van werken. Het is belangrijk dat het paard in alle vrijheid weer dat kan doen waar het goed in is. En meestal werkt dit ook door op de omgeving en op de directe eigenaar, zodat ze samen weer verder kunnen. De behandeling op maat duurt circa 1 week. U kunt bij mij terecht voor:
 
- stalondeugden en andere gebreken,
- het verwerken van blokkades, verstoringen en trauma’s van het paard,
- het opheffen van de angstblokkade tussen paard en mens,
- ontspanning door het loslaten van dieperliggende stress bij het paard,
- stimulering van het zelfgenezend vermogen bij een medische ingreep,
- ondersteuning na ongeval of ziekte paard, ook preventief.  
 
- rijtechnisch advies en ondersteuning


voor méér informatie verwijs ik naar mijn artikel op deze site

het op afstand energetisch behandelen van een paard

klik op onderstaande foto voor het artikel
intensieve, leerzame holistische training/coaching samen met uw paard
Wilt u leren samen werken met uw eigen energie en met de energie van uw paard ? 
Een paard train ik vanuit de klassieke grondslag die gebaseerd is op eeuwenoude ervaring. Die kennis heb ik verrijkt met inzicht in natuurlijke principes. Ik werk vanuit de natuurlijke aanleg van het paard om zijn eigen kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarbij blijf ik binnen de grenzen die een paard zelf aangeeft. Ik stel me open, ik observeer, ik luister en ik voel waar een paard aan toe is. En vervolgens ga ik daarmee aan de slag. Een paard geeft mij duidelijk aan wanneer het klaar is voor een volgende fase. Dit gebeurt tijdens de training en de aanvullende energetische behandeling van het paard. Ik zoek hierin de beste weg voor de combinatie paard en ruiter. Ik wil u helpen om die natuurlijke balans te bereiken. Probleemoplossend te werken, u te ondersteunen daar waar nodig. Dat is een samenwerking tussen twee partijen. En dat loopt het beste als mens & paard van elkaar willen leren. Samen op weg naar de natuurlijke balans. Dan heeft u plezier van uw paard. En dat is de bedoeling. Toch?
U kunt bij mij terecht voor:

- communiceren met uw paard,
- leren lezen en gebruiken van lichaamstaal,
- bijsturen en corrigeren van het gedrag van uw paard,
- hulp bij rijtechnische problemen,
- herstel na een blessure,
- instructie klassieke dressuur,
- rechtrichten, 
- rij- & zitles,

- grondwerk en longeren.

Klik op de foto voor artikel ( deel 1 )


les op locatie over het energetisch veld
Ik geef les op locatie in het leren werken met energie en het leren lezen van het 'energetisch veld van het paard'.

 Het betreft:
- het lezen van het energieveld van het paard ( fysieke-, emotionele- en mentale veld )
- het vertalen van energie, trillingen en kleuren ( organen, spieren, biomechanica, anatomie, etc.....)
- het voelen, kijken en leren lezen van energie van uzelf in relatie tot het voelen, kijken en leren lezen van energie van het paard                 
- waar begint het energieveld van het paard en waar begint uw eigen energieveld
- wat straalt uzelf uit en hoe reageert het paard daarop
- wat spiegelt het paard naar u terug en wat is er van het paard zelf
- hoe kunt u verschillende energiecentra (o.a. chakra's) in het energieveld lezen en vertalen
- hoe kunt u kosmische energie onderscheiden van aardse energie

Het gaat in opbouwende fases, afhankelijk van de persoon en de situatie en met respect voor het eigen ritme van het paard.
 

rijtechnische clinic
We leven in een nieuwe tijd waarin paarden in alle disciplines een ander bewustzijn van ons mensen vragen. Vanuit het hoofd naar het hart om zo de deelnemers bewuster te maken van de mogelijkheden die er zijn om paarden nog beter te leren begrijpen. En hoe de ruiter zich op elk moment steeds meer bewust kan gaan worden van zijn eigen invloed op het paard. En dit positief leert in te zetten om zo de kwaliteiten van het paard en zichzelf te optimaliseren.

Floor heeft haar eigen bedrijf Floor4Quality en is schrijfster van het boek ‘Samen werken met je paard’. Zij is energetisch paardentherapeut en professioneel paardenvakvrouw die kan putten uit haar ervaringen met paarden uit alle sectoren en disciplines in de paardenwereld in binnen- en buitenland.
Een paard traint Floor vanuit de klassieke grondslag die gebaseerd is op eeuwenoude ervaring. Die kennis heeft zij verrijkt met inzicht in natuurlijke principes. Zij werkt vanuit de natuurlijke aanleg van het paard om zijn eigen kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarbij blijft zij binnen de grenzen die een paard zelf aangeeft.

Bovendien kan zij energetisch contact maken met paarden. Daardoor kan zij bij élk paard met fysieke klachten of gedragsproblemen aangeven, waar zich de sleutel tot de oplossing bevindt. Dit is voor haar de grondslag waarop al haar handelen in haar omgang met paarden gebaseerd is.
Tijdens haar oplossingsgerichte manier van werken staat het paard altijd voorop, het gaat haar echt om het welzijn van het paard en om de dieperliggende boodschap (en uitleg en toepassing in de praktijk) achter de problematiek van het paard, zodat er een echte samenwerking tussen paard en ruiter/mens mogelijk wordt.

Op elk moment speelt zij in op de vraag van de ruiter in combinatie met wat het paard haar laat zien en voelen. Floor stelt zich open, zij observeert, zij luistert en zij voelt waar een paard aan toe is. En vervolgens gaat zij daarmee aan de slag. Een paard geeft haar duidelijk aan wanneer het klaar is voor een volgende fase. Zij zoekt hierin de beste weg voor de combinatie paard en ruiter.
Zij werkt met kinderen en volwassenen, individueel of in een kleine groep, beginnende ruiters en ervaren professionals en paarden met een geschiedenis, alle disciplines en rassen. 

- wat wil uw paard u eigenlijk vertellen?
- het leren lezen en invoelen van het paard,
- effecten van een behandeling op afstand en op locatie van het paard,
- bewustwording van de eigen lichaamstaal,
- energetische trauma’s en blokkades van het paard,
- gezondheidsproblemen,
- ondersteuning bij het rijden, longeren en loswerken,
- overwinnen van angsten bij mens en paard.

 

Klik op de foto voor artikel ( deel 2 )
cursus 'het energetisch veld van het paard'  
Wilt u graag wat meer leren over ‘het energetisch veld van het paard’? Wat wil uw paard u eigenlijk vertellen? En hoe leert u de taal van uw paard te verstaan? Waar liggen jullie mogelijkheden om te groeien? En hoe kunt u dit samen met uw paard in de realiteit verwezenlijken?

Gedurende de 4 cursusdagen komen alle facetten van het paard qua voeding, gedrag, ziektebeelden, training en huisvesting aan bod. Alles wordt vanuit een holistische visie en aanpak benaderd.

1ste dag:
Hoe is het energetische veld van het paard opgebouwd. En hoe u dit energieveld kunt leren lezen.
fysieke-, emotionele- en mentale veld )
2de dag:
Stap verder in het leren lezen van het energieveld van verschillende paarden en wat ieder paard aan u laat zien en voelen.
organen, spieren, biomechanica, anatomie, etc.....)
3de dag:
Leren werken met energie. En hoe u daarin met uw eigen energieveld en emoties leert omgaan. 
( van het hoofd naar het hart, intuitief weten, de oerbron )
4de dag:
Werken met paarden in beweging. We gaan de energie-uitwisseling tussen mens en paard leren lezen en hoe u daar op een positieve manier op in kunt spelen. ( voelen en weten verbinden met elkaar, oplossingsgericht leren kijken en werken

Nieuwe data en locatie volgen in 2023

verdiepingscursus 'het energetisch veld van het paard'
Er wordt dieper ingegaan op de reeds gegeven thema’s en leerstof van de eerste cursus. Wederom komen alle facetten van het paard qua voeding, gedrag, ziektebeelden, training en huisvesting aan bod. Alles wordt vanuit een holistische visie en aanpak benaderd.

1ste dag:
Wat is het verhaal van het paard in deze turbulente tijd?
Wat wil het intuïtieve vermogen van het paard ons vertellen? ( hoofd of hartverbinding)
Hoe werkt het zelfherstellend vermogen van het paard en wat is onze invloed hierop? ( taal van de ziel)
Wat willen ziektes en energieën ons vertellen? ( in welke lagen/chakra's bevinden zich de eerste ziekte verschijnselen )

2de dag:
Hoe functioneert bewustzijn?
Hoe werkt healing in het energieveld van het paard?
De natuurlijke verbinding van het paard met de oerbron.
Hoe werken verschillende therapieën in op de energetische lagen van een paard? ( wat doet een therapie met het veld van een paard )

Deelname is alleen mogelijk na het volgen van de eerste cursus van ‘Het energetisch veld van het paard’.

De lesdagen zijn van 9.30 tot 15.30 uur, met een lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur op locatie.
Voor meer informatie voor de cursus ‘het energetisch veld van het paard’ kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

Nieuwe data en locatie volgen in 2023