mogelijkheden


een paard laten behandelen op afstand: een doeltreffende manier om een paard van al zijn stress en trauma's te verlossen 
Een behandeling op maat. Heeft u een vraag over uw paard? Of wilt u weten wat hem dwarszit? Dan kan ik u 'op afstand' een duidelijk beeld geven van de onderliggende oorzaken van de klachten en gedragsproblemen van uw paard. Bij het energetisch behandelen op afstand richt ik mij op datgene wat zich in een paard op een diepere laag afspeelt. Ik leg contact en raak dan voorzichtig het wezen van het paard aan, zonder eisen of verwachtingen ten aanzien van het paard. Ik kan me dan in alle rust volledig concentreren op het paard. Nadat ik op deze manier een paard eerst ‘gelezen’ heb, en daarbij gezien heb wat er aan de hand is, kan ik beginnen met een 'behandeling op afstand'. 

Daarbij verwijder ik blokkades, spanningen en oudere storingen bij een paard. Soms kan ik die in één keer helemaal wegnemen. Maar vaak zijn twee behandelingen nodig om een probleem definitief te klaren. Dit is afhankelijk van de toestand van het paard. Maar na een eerste behandeling, is er altijd een positieve wending, een duidelijk waarneembaar resultaat. Dit is voor mij een zuivere en directe manier van werken. Het is belangrijk dat het paard in alle vrijheid weer dat kan doen waar het goed in is. En meestal werkt dit ook door op de omgeving en op de directe eigenaar, zodat ze samen weer verder kunnen. De behandeling op maat duurt circa 1 week. U kunt bij mij terecht voor:
 
- stalondeugden en andere gebreken,
- losmaken en laten afvloeien van blokkades, verstoringen en oude vastzittende trauma’s van het paard,
- opheffen van angstblokkades tussen paard en mens,
- ontspanning door het loslaten van dieperliggende stress bij het paard,
- opheffen van blokkades die leiden tot rij-technische belemmeringen,
- ondersteuning bij een medische ingreep, na een ongeval of ziekte van het paard, ook preventief,
- rij-technisch advies en ondersteuning na een behandeling op afstand.

voor méér informatie verwijs ik naar mijn artikel op deze site

het op afstand energetisch behandelen van een paard

klik op onderstaande foto voor het artikel
intensieve, leerzame holistische training/coaching samen met uw paard
Wilt u leren samen werken met uw eigen energie en met de energie van uw paard ? 
Een paard train ik vanuit de klassieke grondslag die gebaseerd is op eeuwenoude ervaring. Die kennis heb ik verrijkt met inzicht in natuurlijke principes. Ik werk vanuit de natuurlijke aanleg van het paard om zijn eigen kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarbij blijf ik binnen de grenzen die een paard zelf aangeeft. Ik stel me open, ik observeer, ik luister en ik voel waar een paard aan toe is. En vervolgens ga ik daarmee aan de slag. Een paard geeft mij duidelijk aan wanneer het klaar is voor een volgende fase. Dit gebeurt tijdens de training en de aanvullende energetische behandeling van het paard. Ik zoek hierin de beste weg voor de combinatie paard en ruiter. Ik wil u helpen om die natuurlijke balans te bereiken, probleemoplossend te werken en u te ondersteunen daar waar nodig. Dat is een samenwerking tussen twee partijen. En dat loopt het beste als mens & paard van elkaar willen leren. Samen op weg naar de natuurlijke balans. Dan heeft u plezier van uw paard. En dat is de bedoeling. Toch?
Ik werk individueel met paard en ruiter, wedstrijdgericht én recreatief.
U kunt bij mij terecht voor:

- communiceren met uw paard,
- leren lezen en gebruiken van lichaamstaal,
- bijsturen en corrigeren en inzicht geven, in de uitwisseling en het gedrag van uw paard,
- hulp bij rijtechnische problemen, (basis en hoge klassieke dressuur )
- herstel na een blessure, revalidatie training,
- instructie klassieke dressuur, onafhankelijke zit, fijn afstemming, rijden in het moment,
- biomechanica en natuurlijke aanleg
- rechtrichten, 
- rij- & zitles,

- grondwerk en longeren.


les op locatie over het energetisch veld
Ik geef les op locatie in het leren werken met energie en het leren lezen van het 'energetisch veld van het paard'.

 Het betreft:
- het lezen van het energieveld van het paard, ( fysieke-, emotionele- en mentale veld )
- het vertalen van energie, trillingen en kleuren, ( organen, spieren, biomechanica, anatomie, etc.....)
- het voelen, kijken en leren lezen van energie van uzelf in relatie tot het voelen, kijken en leren lezen van energie van het paard,                
- waar begint het energieveld van het paard en waar begint uw eigen energieveld,
- wat straalt uzelf uit en hoe reageert het paard daarop,
- hoe kunt u verschillende energiecentra (o.a. chakra's) in het energieveld lezen en vertalen,
- uitwisseling tussen ruiter en paard in beweging,
- hoe kunt u kosmische energie onderscheiden van aardse energie.

Het gaat in opbouwende fases, afhankelijk van de persoon en de situatie en met respect voor het eigen ritme van het paard.
 


rijtechnische clinic/workshop
We leven in een nieuwe tijd waarin paarden in alle disciplines een ander bewustzijn van ons mensen vragen. Vanuit het hoofd naar het hart om zo de deelnemers bewuster te maken van de mogelijkheden die er zijn om paarden nog beter te leren begrijpen. En hoe de ruiter zich op elk moment steeds meer bewust kan gaan worden van zijn eigen invloed op het paard. En dit positief leert in te zetten om zo de kwaliteiten van het paard en zichzelf te optimaliseren.

Floor heeft haar eigen bedrijf Floor4Quality en is schrijfster van het boek ‘Samen werken met je paard’. Zij is energetisch paardentherapeut en professioneel paardenvakvrouw die kan putten uit haar ervaringen met paarden uit alle sectoren en disciplines in de paardenwereld in binnen- en buitenland.
Een paard traint Floor vanuit de klassieke grondslag die gebaseerd is op eeuwenoude ervaring. Die kennis heeft zij verrijkt met inzicht in natuurlijke principes. Zij werkt vanuit de natuurlijke aanleg van het paard om zijn eigen kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarbij blijft zij binnen de grenzen die een paard zelf aangeeft.

Bovendien kan zij energetisch contact maken met paarden. Daardoor kan zij bij élk paard met fysieke klachten of gedragsproblemen aangeven, waar zich de sleutel tot de oplossing bevindt. Dit is voor haar de grondslag waarop al haar handelen in haar omgang met paarden gebaseerd is.
Tijdens haar oplossingsgerichte manier van werken staat het paard altijd voorop, het gaat haar echt om het welzijn van het paard en om de dieperliggende boodschap (en uitleg en toepassing in de praktijk) achter de problematiek van het paard, zodat er een echte samenwerking tussen paard en ruiter/mens mogelijk wordt.

Op elk moment speelt zij in op de vraag van de ruiter in combinatie met wat het paard haar laat zien en voelen. Floor stelt zich open, zij observeert, zij luistert en zij voelt waar een paard aan toe is. En vervolgens gaat zij daarmee aan de slag. Een paard geeft haar duidelijk aan wanneer het klaar is voor een volgende fase. Zij zoekt hierin de beste weg voor de combinatie paard en ruiter.
Zij werkt individueel met paard en ruiter, van recreatief tot hoog wedstrijd niveau ( nationaal, regionaal ) jonge/oudere paarden, en met paarden met een geschiedenis, alle disciplines en rassen.

- wat wil uw paard u eigenlijk vertellen?,
- het leren lezen en invoelen van het paard ( fysieke-, emotionele- en mentale veld )
- bewustwording van de eigen lichaamstaal en onafhankelijke zit, fijn afstemming en uitwisseling,
- energetische trauma’s en blokkades van het paard,
- gezondheidsproblemen, revalidatie training en instructie, ( leren rijden en trainen vanuit het paard )
- ondersteuning bij het rijden, longeren en loswerken, ( correcte overgangen, basis- en hoge klassieke dressuur oefeningen, rijden in balans )
- overwinnen van angsten bij mens en paard.

clinic/workshop/lezing:  'het energetisch veld van het paard'  
Wilt u graag wat meer leren over ‘het energetisch veld van het paard’? Wat wil uw paard u eigenlijk vertellen? En hoe leert u de taal van uw paard te verstaan? Waar liggen jullie mogelijkheden om te groeien? En hoe kunt u dit samen met uw paard in de realiteit verwezenlijken?

Het energetische veld van een paard is vrij groot en bestaat uit vele lagen. Het reikt van buiten om het lichaam tot diep in de kern van een paard. Het zijn de onzichtbare lagen in én om een paard heen. Het zijn lagen van emoties, van gedachten, van energieën van het paard zelf én die een paard van buitenaf opneemt. De verschillende lagen kan je vergelijken met filters die bepaalde prikkels be- en verwerken. Een energieveld van een gezond en blij paard met een levendige uitstraling heeft kleurige cirkels van binnen naar buiten.

Als paarden iets hebben meegemaakt wat niet bij hen hoorde, dan wordt het eigen trillingsveld van een paard omlaag gehaald. Er ontstaat dan een verstoring in het energieveld. Het paard kan deze spanning van nature in principe zelf weer corrigeren in één van de lagen of filters en deze onbalans laten afvloeien.
Maar het systeem van een paard is niet opgewassen tegen een voortdurende te grote druk van menselijke emoties en verwachtingen die niet passen bij de aard van het desbetreffende paard. Deze verstoringen gaan steeds dieper in het energetische veld zitten. Paarden zijn dan niet meer in staat om deze overtollige ballast af te voeren.
En dan raakt het paard op de lange duur ‘verstopt’. Paarden zullen dit via hun lichaamstaal uiten. Maar als daar niet naar geluisterd wordt dan kunnen deze blokkades op den duur overgaan in gedragsproblemen en lichamelijke klachten bij het paard.

- Hoe is het energetische veld van het paard opgebouwd. En hoe u dit energieveld functioneert.
fysieke-, emotionele- en mentale veld )

- Het energieveld van verschillende paarden en wat ieder paard aan u laat zien en voelen.
organen, spieren, biomechanica, anatomie, etc.....)

- Herkenning van uw eigen energieveld en dat van uw paard, tijdens omgang, training en grondwerk,
( van het hoofd naar het hart, intuitief weten, de natuurlijke aanleg van het paard )

- De energie-uitwisseling tussen mens en paard leren lezen tijdens rijden, longeren en of grondwerk en hoe u daar op een positieve manier op in kunt spelen.
( voelen en weten verbinden met elkaar, oplossingsgericht leren kijken en werken )

Herkennen – lezen – gebruiken – uitwisselen