Floor4Quality


"Op weg
 naar een natuurlijke balans, waar alles 

in een samenwerking om draait"energetische samenwerking
EEN PAARD OP AFSTAND BEHANDELEN

een doeltreffende manier om een paard van al zijn stress en trauma's te verlossen

 

Aangezien het op afstand energetisch behandelen van een paard vaak nog een onbekend terrein is, wil ik er wat meer over vertellen. Bij zo’n behandeling op afstand maak ik via een foto van het paard contact met zijn energetisch veld. Alles wat leeft bestaat namelijk uit energie en langs die weg kan een verbinding tot stand gebracht worden. In het energetische veld liggen onder andere de emotionele ervaringen van een paard opgeslagen. Wanneer een paard zelf zijn eigen ervaringen niet goed heeft kunnen verwerken, kunnen daar blokkades ontstaan.

ENERGETISCHE BLOKKADES
Dergelijke energetische blokkades zijn vaak het gevolg van menselijk handelen. Deze blokkades komen op alle leeftijden voor, van veulen tot het volwassen paard. Geblokkeerde energie bij het paard kan verstorend werken, waardoor er lichamelijke klachten en gedragsproblemen kunnen ontstaan. Dit kan met iets kleins beginnen. Als de oorzaak hiervan niet wordt aangepakt, kan dat na verloop van tijd uitgroeien tot een groter probleem.

OUD ZEER KRIJGT DE KANS
Verschijnselen die wijzen op een energetische blokkade, kunnen in bijzondere gevallen ook naar boven komen als alles in orde is. Zoiets kan zich voordoen als het paard in een nieuwe omgeving is gekomen, waar het, in tegenstelling tot vroeger, wél begrepen wordt. De in de loop der jaren opgehoopte 'oude pijnen en emoties' krijgen dan de kans en kunnen dan eindelijk in een veilige en vertrouwde omgeving naar boven komen.

EERST LUISTEREN, DAN FLUISTEREN
Bij het energetisch behandelen op afstand richt ik mij op datgene wat zich op een diepere laag afspeelt in een paard. Ik maak contact en raak dan voorzichtig het wezen van het paard aan, zonder eisen of verwachtingen ten aanzien van het paard. Ik kan me dan in alle rust volledig concentreren op het paard. Nadat ik op deze manier een paard eerst ‘gelezen’ heb, en daarbij gezien heb wat er aan de hand is, kan ik beginnen met een behandeling op afstand.
Daardoor verminder ik blokkades, spanningen en oudere storingen bij een paard. Soms kan ik die in één keer helemaal wegnemen. Maar meestal zijn twee behandelingen nodig om een probleem definitief op te lossen. Dit hangt af van de toestand van het paard. Maar na een eerste behandeling, is er altijd een duidelijke positieve wending, een duidelijk waarneembaar resultaat.

VANUIT DE BRON
Ik werk vanuit de bron in samenwerking met het paard aan blokkades op een dieperliggend niveau. Het paard geeft mij zelf aan waar ik mij op mag richten. Hierdoor kan ik dieperliggende blokkades bij de oorsprong oplossen. Vervolgens kan daar weer liefdevolle energie van het paard zélf gaan stromen. Dit werk gebeurt op zielsniveau, in volledige overgave en vanuit liefde gericht op het paard. De werking van een behandeling werkt op alle niveaus door: zowel op het lichamelijke vlak als op het instinctieve en het emotionele vlak van het paard.

AANVULLENDE MANIER VAN WERKEN

Deze energetische behandeling is voor mij een zuivere, directe en aanvullende manier van werken naast het ‘live’ geven van instructie, trainen, beleren en corrigeren van paarden. Het doel is dat het paard in vrijheid weer dat kan doen waar het goed in is. Dit werkt ook positief door op zijn leefomgeving en met name op de eigenaar, zodat zij weer samen verder kunnen.

GRIJS GEBIED
Op afstand energetisch behandelen is een grijs gebied. Het is rationeel niet goed te bevatten en niet logisch te verklaren. Het eindresultaat is echter wel duidelijk. Dat zijn de positieve veranderingen in de werkelijkheid die ook de eigenaar na een behandeling waarneemt bij zijn paard.

DIRECTE REACTIE
Soms lopen paarden rond met een energetische blokkade die geleid heeft tot fysieke problemen die meestal niet zomaar door een dierenarts op te lossen zijn. Het gaat dan om een diepere verstoring van energie, waardoor een paard in een vicieuze cirkel terecht is gekomen, waar het op eigen kracht niet meer uitkomt. Het mooie van het energetisch werk is, dat het dicht bij de natuur van zowel het paard als de mens staat. Daardoor reageert een paard ook vrij direct op een behandeling. Een paard leeft immers in het nu en zal een verandering direct tonen.

INNERLIJK VUUR
Bevrijd van zijn blokkades, kan zijn innerlijke vuur weer tevoorschijn komen. De behandeling forceert niets in het paard. Het paard ontvangt helende energie en geeft tijdens dit proces zelf aan wanneer het genoeg is, zodat hij verder zelf zijn weg hierin kan vinden.

EFFECTEN
Het resultaat van een ‘behandeling op afstand’ is bij ieder paard anders. De meest voorkomende effecten zijn:

-         ontspanning door het loslaten van dieperliggende stress,

-     opheffen van de angstblokkades tussen paard en mens,

-         losmaken en laten afvloeien van oude vastzittende trauma’s,

-         herstellen van de aarding: het paard staat weer met vier benen stevig op de grond,

-         ontwikkeling van souplesse in de beweging,

-         stimuleren van zelfbewustzijn, het paard durft zijn eigen ruimte weer in te nemen,

-         opheffen van blokkades die leiden tot rij-technische belemmeringen,

-         doorbreken van angstpatronen,

-         stimuleren van het zelfvertrouwen,

-     ervoor zorgen dat andere therapieën beter aanslaan,

-         bevorderen van het eigen zelfgenezend vermogen van het paard om het herstel door te laten werken en terugval te voorkomen, waardoor het paard dan weer kan zijn wie hij daadwerkelijk is.

RESET
Energetisch behandelen op afstand is een vorm van behandelen die niet alleen curatief ingezet kan worden bij problemen maar ook preventief. Als je aanvoelt dat je paard – om wat voor reden dan ook – niet helemaal lekker meer in zijn vel zit, kan met een behandeling op afstand het paard weer in zijn eigen spoor gezet worden.  Een behandeling op afstand werkt dan als een ‘reset’. 

WERKT LANG DOOR
Sommige resultaten van een behandeling op afstand zijn direct merkbaar, andere kunnen soms pas na een tijdje tevoorschijn komen, want een ‘behandeling op afstand’ werkt nog lange tijd door. En ook dan heeft een paard behoefte aan aandacht en zorg, zodat het ondersteund wordt in zijn actie om ‘schoon schip’ te maken. Het paard kan zich dan weer vrij bewegen zonder ballast van het verleden.

RAPPORTAGE
In de rapportage wordt aandacht besteed aan de essentiële punten van deze
 'energetische behandeling op afstand', zoals

- de betekenis van de naam van het paard,
- de boodschap van het paard,
- de kenmerkende eigenschappen van dit paard,
- de spanningen en verstoringen die ik in het energieveld van dit paard heb waargenomen,
- de aard en duur van de behandeling die ik heb gegeven,
- het te verwachten energetisch effect daarvan op de korte en op de lange termijn,
- een richtlijn voor de nazorg thuis door de eigenaar.

 
Ik ben blij dat ik dit werk voor paarden mag en kan doen. 

Indien u geïnteresseerd bent in een behandeling op afstand, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. 


In een artikel staat een kort stukje, getiteld 'Floor van den Dungen',
over de energetische behandeling op afstand die ik vanuit België
aan het paard 'Maya', dat in Portugal stond, gegeven heb.
 
Artikel is op 28 december 2017 verschenen in het Nederlandse online magazine WantToKnow:
https://www.wanttoknow.nl/overige/van-slachtbank-naar-catwalk/

 

Een week of 2 geleden heeft ook Floor van den Dungen ons een keer geholpen.
Floor heeft een heel mooi artikel over paarden geschreven 
op de site:

http://www.wanttoknow.nl/dossiers/inspiratie/meelezen/
... en naar beneden scrollen tot 14-07-2017

Zij heeft ons paardje Maya behandelingen op afstand gegeven vanuit België. 
De eerste dagen erna merkte ik echter niet zoveel verschil aan Maya.
Ze was schuchter en bedeesd en liep eerder weg dan dat ze naar mij toe kwam.

Maar... na een paar dagen veranderde dat totaal.


Nu komt ze uit zichzelf snuffelen en onderzoeken wie er op haar landje staat en komt ze 
veel meer ontspannen en als zichzelf over. Het uitgebreide verslag dat Floor heeft geschreven, 
over wat er allemaal van binnen bij Maya leeft en speelt, brengt veel helderheid en duidelijkheid 
over wie en wat Maya is. En zo kunnen wij haar nog beter bieden wat zij zo nodig heeft.

Ik raad Floor dan ook van harte aan bij iedereen die een dier in nood wil helpen
of die problemen heeft met zijn eigen paard. 
 


Maya toen we haar voor het eerst zagen, haar veulen is 2 dagen erna overleden. 
Foto rechts: Maya 3 maanden na haar komst bij ons en na de behandeling 
van Floor van den Dungen.