Floor4Quality"Op weg naar een natuurlijke balans, waar alles 

in een samenwerking om draait"


 

"Gemeinsam auf dem Weg zum natürlichen Gleichgewicht, um das sich in einer Zusammenarbeit alles dreht"

 Gebruik het onderstaande contactformulier voor vragen of het maken van een afspraak.
U krijgt binnen 24 uur een reactie.


Benutzen Sie das untenstehende Kontaktformular für Fragen oder um einen Termin zu vereinbaren. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. 


 

 

 


 

De website van Floor4Q is met veel zorg samengesteld en de werkwijze van Floor van den Dungen is het resultaat van onderzoek, natuurlijk aanvoelen en jarenlange praktijkervaring. De website bevat informatie en adviezen voor het houden en gebruiken van paarden die zijn gebaseerd op een energetische visie op natuurlijke samenwerking tussen mens en dier. In het verlengde van deze visie verzorgt Floor4Q ook instructies, lessen, lezingen, trainingen en behandelingen.

We kunnen de natuur wel stimuleren, maar nooit forceren of naar onze hand zetten. Wie handelt op basis van informatie van Floor4Q of kiest voor de energetische aanpak door Floor4Q behoudt zelf de volledige verantwoordelijkheid en beseft dat Floor4Q op geen enkele wijze voor geen enkel aspect aansprakelijk kan worden gesteld.

Informatie, adviezen en behandeling van Floor4Q zijn gericht op de goede samenwerking tussen dier en mens en het welzijn van beide. De aanpak van Floor4Q bij klachten of ziekten is complementair en kan niet gezien worden als een vervanging van een veterinaire behandeling.

Het auteursrecht op de aanpak, de behandeling en de informatie is eigendom van Floor4Q. Kopiëren van teksten, artikelen, websites of onderdelen van materiaal van Floor4Q, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan met bronvermelding en ná voorafgaande schriftelijke toestemming. 
Die Floor4Q Website wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt und die Arbeitsweise von Floor van den Dungen ist das Ergebnis von vielen Jahren der Beobachtung und Analyse, des natürlichen Erfühlens und der praktischen Erfahrung. Die Website enthält Informationen und Ratschläge zur Haltung und Verwendung von Pferden, die auf einer energetischen Betrachtungsweise der natürlichen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier basieren. Im Einklang mit dieser Betrachtungsweise bietet Floor4Q auch Anweisungen, Unterricht, Vorträge, Trainings, Lehrgänge und Behandlungen.

Wir können die Natur zwar stimulieren, aber niemals erzwingen oder uns gefügig machen. Wer auf der Grundlage von Informationen von Floor 4Q handelt oder sich für den energetischen Ansatz von Floor4Q entscheidet, behält die volle Verantwortung selbst und erkennt an, dass Floor4Q in keiner Weise für irgendeinen Aspekt haftbar gemacht werden kann.

Information, Beratung und Behandlung von Floor4Q konzentrieren sich auf die gute Zusammenarbeit zwischen Tier und Mensch und das Wohlbefinden beider. Die Arbeitsweise von Floor4Q bei Beschwerden oder Krankheiten ist komplementär und kann nicht als Ersatz für tierärztliche Behandlung angesehen werden.

Das Urheberrecht für die Arbeitsweise, die Behandlung und die Information ist Eigentum von Floor4Q. Das Kopieren von Texten, Artikeln, Websites oder Teilen von Material von Floor4Q, gleich welcher Art, ist nur mit Quellenangabe und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung gestattet.