Floor4Quality


"Op weg
 naar een natuurlijke balans, waar alles 

in een samenwerking om draait"


artikelen:

Op deze pagina leest u enkele waargebeurde
verhalen en artikelen uit het nog te verschijnen boek
van Floor van den Dungen over haar werk met de paarden.


energetische samenwerking
EEN PAARD OP AFSTAND BEHANDELEN

een doeltreffende manier om een paard van al zijn stress en trauma's te verlossen

 

Aangezien het op afstand energetisch behandelen van een paard vaak nog een onbekend terrein is, wil ik er wat meer over vertellen. Bij zo’n behandeling op afstand maak ik via een foto van het paard contact met zijn energetisch veld. Alles wat leeft bestaat namelijk uit energie en langs die weg kan een verbinding tot stand gebracht worden. In het energetische veld liggen onder andere de emotionele ervaringen van een paard opgeslagen. Wanneer een paard zelf zijn eigen ervaringen niet goed heeft kunnen verwerken, kunnen daar blokkades ontstaan.

ENERGETISCHE BLOKKADES
Dergelijke energetische blokkades zijn vaak het gevolg van menselijk handelen. Deze blokkades komen op alle leeftijden voor, van veulen tot het volwassen paard. Geblokkeerde energie bij het paard kan verstorend werken, waardoor er lichamelijke klachten en gedragsproblemen kunnen ontstaan. Dit kan met iets kleins beginnen. Als de oorzaak hiervan niet wordt aangepakt, kan dat na verloop van tijd uitgroeien tot een groter probleem.

OUD ZEER KRIJGT DE KANS
Verschijnselen die wijzen op een energetische blokkade, kunnen in bijzondere gevallen ook naar boven komen als alles in orde is. Zoiets kan zich voordoen als het paard in een nieuwe omgeving is gekomen, waar het, in tegenstelling tot vroeger, wél begrepen wordt. De in de loop der jaren opgehoopte 'oude pijnen en emoties' krijgen dan de kans en kunnen dan eindelijk in een veilige en vertrouwde omgeving naar boven komen.

EERST LUISTEREN, DAN FLUISTEREN
Bij het energetisch behandelen op afstand richt ik mij op datgene wat zich op een diepere laag afspeelt in een paard. Ik maak contact en raak dan voorzichtig het wezen van het paard aan, zonder eisen of verwachtingen ten aanzien van het paard. Ik kan me dan in alle rust volledig concentreren op het paard. Nadat ik op deze manier een paard eerst ‘gelezen’ heb, en daarbij gezien heb wat er aan de hand is, kan ik beginnen met een behandeling op afstand.
Daardoor verminder ik blokkades, spanningen en oudere storingen bij een paard. Soms kan ik die in één keer helemaal wegnemen. Maar meestal zijn twee behandelingen nodig om een probleem definitief op te lossen. Dit hangt af van de toestand van het paard. Maar na een eerste behandeling, is er altijd een duidelijke positieve wending, een duidelijk waarneembaar resultaat.

VANUIT DE BRON
Ik werk vanuit de bron in samenwerking met het paard aan blokkades op een dieperliggend niveau. Het paard geeft mij zelf aan waar ik mij op mag richten. Hierdoor kan ik dieperliggende blokkades bij de oorsprong oplossen. Vervolgens kan daar weer liefdevolle energie van het paard zélf gaan stromen. Dit werk gebeurt op zielsniveau, in volledige overgave en vanuit liefde gericht op het paard. De werking van een behandeling werkt op alle niveaus door: zowel op het lichamelijke vlak als op het instinctieve en het emotionele vlak van het paard.

AANVULLENDE MANIER VAN WERKEN

Deze energetische behandeling is voor mij een zuivere, directe en aanvullende manier van werken naast het ‘live’ geven van instructie, trainen, beleren en corrigeren van paarden. Het doel is dat het paard in vrijheid weer dat kan doen waar het goed in is. Dit werkt ook positief door op zijn leefomgeving en met name op de eigenaar, zodat zij weer samen verder kunnen.

GRIJS GEBIED
Op afstand energetisch behandelen is een grijs gebied. Het is rationeel niet goed te bevatten en niet logisch te verklaren. Het eindresultaat is echter wel duidelijk. Dat zijn de positieve veranderingen in de werkelijkheid die ook de eigenaar na een behandeling waarneemt bij zijn paard.

DIRECTE REACTIE
Soms lopen paarden rond met een energetische blokkade die geleid heeft tot fysieke problemen die meestal niet zomaar door een dierenarts op te lossen zijn. Het gaat dan om een diepere verstoring van energie, waardoor een paard in een vicieuze cirkel terecht is gekomen, waar het op eigen kracht niet meer uitkomt. Het mooie van het energetisch werk is, dat het dicht bij de natuur van zowel het paard als de mens staat. Daardoor reageert een paard ook vrij direct op een behandeling. Een paard leeft immers in het nu en zal een verandering direct tonen.

INNERLIJK VUUR
Bevrijd van zijn blokkades, kan zijn innerlijke vuur weer tevoorschijn komen. De behandeling forceert niets in het paard. Het paard ontvangt helende energie en geeft tijdens dit proces zelf aan wanneer het genoeg is, zodat hij verder zelf zijn weg hierin kan vinden.

EFFECTEN
Het resultaat van een ‘behandeling op afstand’ is bij ieder paard anders. De meest voorkomende effecten zijn:

-         ontspanning door het loslaten van dieperliggende stress,

-     opheffen van de angstblokkades tussen paard en mens,

-         losmaken en laten afvloeien van oude vastzittende trauma’s,

-         herstellen van de aarding: het paard staat weer met vier benen stevig op de grond,

-         ontwikkeling van souplesse in de beweging,

-         stimuleren van zelfbewustzijn, het paard durft zijn eigen ruimte weer in te nemen,

-         opheffen van blokkades die leiden tot rij-technische belemmeringen,

-         doorbreken van angstpatronen,

-         stimuleren van het zelfvertrouwen,

-     ervoor zorgen dat andere therapieën beter aanslaan,

-         bevorderen van het eigen zelfgenezend vermogen van het paard om het herstel door te laten werken en terugval te voorkomen, waardoor het paard dan weer kan zijn wie hij daadwerkelijk is.

RESET
Energetisch behandelen op afstand is een vorm van behandelen die niet alleen curatief ingezet kan worden bij problemen maar ook preventief. Als je aanvoelt dat je paard – om wat voor reden dan ook – niet helemaal lekker meer in zijn vel zit, kan met een behandeling op afstand het paard weer in zijn eigen spoor gezet worden.  Een behandeling op afstand werkt dan als een ‘reset’. 

WERKT LANG DOOR
Sommige resultaten van een behandeling op afstand zijn direct merkbaar, andere kunnen soms pas na een tijdje tevoorschijn komen, want een ‘behandeling op afstand’ werkt nog lange tijd door. En ook dan heeft een paard behoefte aan aandacht en zorg, zodat het ondersteund wordt in zijn actie om ‘schoon schip’ te maken. Het paard kan zich dan weer vrij bewegen zonder ballast van het verleden.

RAPPORTAGE
In de rapportage wordt aandacht besteed aan de essentiële punten van deze
 'energetische behandeling op afstand', zoals

- de betekenis van de naam van het paard,
- de boodschap van het paard,
- de kenmerkende eigenschappen van dit paard,
- de spanningen en verstoringen die ik in het energieveld van dit paard heb waargenomen,
- de aard en duur van de behandeling die ik heb gegeven,
- het te verwachten energetisch effect daarvan op de korte en op de lange termijn,
- een richtlijn voor de nazorg thuis door de eigenaar.

 
Ik ben blij dat ik dit werk voor paarden mag en kan doen. 

Indien u geïnteresseerd bent in een behandeling op afstand, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. 


In een artikel staat een kort stukje, getiteld 'Floor van den Dungen',
over de energetische behandeling op afstand die ik vanuit België
aan het paard 'Maya', dat in Portugal stond, gegeven heb.
 
Artikel is op 28 december 2017 verschenen in het Nederlandse online magazine WantToKnow:
https://www.wanttoknow.nl/overige/van-slachtbank-naar-catwalk/

 

Een week of 2 geleden heeft ook Floor van den Dungen ons een keer geholpen.
Floor heeft een heel mooi artikel over paarden geschreven 
op de site:

http://www.wanttoknow.nl/dossiers/inspiratie/meelezen/
... en naar beneden scrollen tot 14-07-2017

Zij heeft ons paardje Maya behandelingen op afstand gegeven vanuit België. 
De eerste dagen erna merkte ik echter niet zoveel verschil aan Maya.
Ze was schuchter en bedeesd en liep eerder weg dan dat ze naar mij toe kwam.

Maar... na een paar dagen veranderde dat totaal.


Nu komt ze uit zichzelf snuffelen en onderzoeken wie er op haar landje staat en komt ze 
veel meer ontspannen en als zichzelf over. Het uitgebreide verslag dat Floor heeft geschreven, 
over wat er allemaal van binnen bij Maya leeft en speelt, brengt veel helderheid en duidelijkheid 
over wie en wat Maya is. En zo kunnen wij haar nog beter bieden wat zij zo nodig heeft.

Ik raad Floor dan ook van harte aan bij iedereen die een dier in nood wil helpen
of die problemen heeft met zijn eigen paard. 
 


Maya toen we haar voor het eerst zagen, haar veulen is 2 dagen erna overleden. 
Foto rechts: Maya 3 maanden na haar komst bij ons en na de behandeling 
van Floor van den Dungen. 


De juiste afstemming tussen paard en ruiter

’s Ochtends werd ik gebeld door een vrouw die vroeg of ik op korte termijn tijd had om naar haar hengst te komen kijken. Ze was geen onbekende van mij en nog diezelfde dag spraken we af. Ik kende het paard van deze vrouw al wat langer. Daarom was ik benieuwd in hoeverre het dit keer echt een probleem van het paard zélf was, of dat het paard door zijn klachten eigenlijk aangaf waar de vrouw last van had. Want een paard laat vaak zien wat de eigenaar, waar hij een band mee heeft, bewust of onbewust dwars zit. Dat is niet per definitie verkeerd, maar wel iets waar we wel eens bij stil mogen staan. Het gaat hier om een bijzonder verhaal van een paard dat duidelijk liet blijken dat er niet naar hem geluisterd werd.

Het was een achtjarige, grote Friese hengst met een gevoelig karakter. Toen ik daar aankwam stond hij wat eenzaam en zoekend om zich heen te kijken. Hij maakte een zeer gestreste, nerveuze indruk alsof hij zich geen raad wist met de situatie waarin hij beland was. Hij had een inloopstal waarin hij gezelschap had van een geit. Hij kon vrij kiezen of hij naar buiten wilde of niet. Ook stonden er soortgenoten op het perceel naast zijn weide. Zijn leefomstandigheden waren zogezegd ideaal. Maar hij toonde totaal geen belangstelling voor zijn omgeving.

De aanleiding dat ik gevraagd was om naar hem te kijken, was dat hij zijn manen in een hele korte tijd had afgeschuurd. Bovendien had hij ook een hardnekkige huiduitslag over zijn hele lijf. Deze klachten had de hengst bij zijn eerdere eigenaar nog nooit gehad. Verder had hij ook last van een chronische vorm van mok aan zijn benen die de laatste tijd was verergerd. Ik kende het paard als een stoere Friese hengst met een krachtig energieveld en een indrukwekkende uitstraling. Hij ging voor je door het vuur. Nu stond hij daar alsof hij alles verloren had. Het was triest om te zien en vooral om te voelen.

De eigenaresse had al veel therapeutische wegen bewandeld, maar het resultaat bleef tot dusverre uit. Ze had de hengst gekocht, omdat ze ‘een nieuwe uitdaging in haar leven zocht’. Het was ook heel duidelijk voelbaar dat het paard steeds contact met haar zocht. Maar hij kon totaal niet uit de voeten met de vaak rationele benaderingswijze van deze vrouw. Ik vroeg me terdege af of dat ze zich er wel van bewust was, wat er allemaal bij komt kijken, wanneer je voor een hengst kiest.

Het paard kwam voorzichtig tevoorschijn. Van zijn imposante verschijning was echter weinig meer over. Maar toen hij zich tot mij richtte gebeurde er iets tussen ons. Het paard slaakte een diepe zucht, alsof er eindelijk naar hem geluisterd werd. Het leek alsof hij contact in mij maakte met iets dat hij herkende. Zoiets gebeurt in een fractie van een seconde, maar ik weet uit ervaring dat het paard je dan erkent als zijn natuurlijk leider. Het is voor het paard een bevestiging van waar hij naar op zoek is: veiligheid, wederzijds respect en vertrouwen. Ik weet hoe belangrijk dit contact is in de omgang met paarden. Het is een hartsverbinding met zijn natuurlijke leider, die hij laat aanvoelen waar hij last van heeft. En dat contact kwam niet tot stand tussen dit paard en de eigenaar. De vrouw en de hengst zaten niet op één lijn. Dit paard was te hoog gegrepen voor haar, hoe ze haar best ook deed.

De eigenaresse begon te vertellen hoe moeilijk ze het had en dat ze graag alles onder controle wilde houden. Ze vond dat het aan het paard lag. Hij snapte haar niet. Terwijl ze tussen de regels door ook liet doorschemeren dat ze het anders wilde. Maar ze vond het blijkbaar moeilijk om toe te geven dat wat zij zich in haar hoofd had voorgesteld, in de werkelijkheid een andere draai had gekregen. Ik bemerkte tijdens dit openhartig gesprek een lichte verandering in de houding van de vrouw, maar tegelijk ook bij het paard. Doordat de vrouw erover sprak, erkende ze zichzelf, waardoor er ruimte vrij kwam. Zowel bij het paard als bij haar zelf.

Ik liet de vrouw haar verhaal verder vertellen en terwijl ik naar haar luisterde, concentreerde ik me ook op het paard. Ik legde mijn hand op zijn rug en voelde zachtjesaan de emoties van hem afvloeien. Het waren veelal menselijke emoties die ik oppikte. Ik snapte toen ook waarom het paard zo in de problemen was gekomen. Hij kon namelijk niets aanvangen met de menselijke, emotionele bagage van de vrouw die hij vanuit zijn natuur als paard niet kende. Na enige tijd begon de hengst zich te ontspannen. Zijn eigen vuur was diep verstopt daarbinnen. Ik vertelde de vrouw dat ik graag even alleen met het paard wilde zijn, om zo zonder al te veel ruis meer voor hem te kunnen betekenen. De vrouw zou dan later wel aan bod komen.

Het paard was niet meer goed geaard en kon daarom de opgepikte emoties niet los laten. Hij zat als het ware verstopt. De enige optie die hem nog restte, was om via zijn huid, via zijn manen en zijn staart deze frustraties te uiten en ze zo proberen kwijt te raken. Zijn energieveld was klein om te voelen en ik moest moeite doen om door de chaos heen te komen. Met concentratie en een duidelijke focus op het paard, lukte het me de kern van zijn overgebleven vuur te vinden. Het meest mooie daarin is, dat ik dan heel duidelijk ervaar, dat een paard zich zo graag voor een mens wil inzetten. Deze inzet werpt overigens alleen maar zijn vruchten af, als er een liefdevolle samenwerking is. Als deze ontbreekt, gaat dit vaak ten koste van het paard.

Het paard begon zich te ontladen en langzaamaan kwam hij weer een beetje tevoorschijn. De vrouw kwam plots bij ons in de stal staan. Toen ze zag wat er gebeurde, besefte ze ineens dat ze alleen maar met zichzelf bezig was geweest en nooit echt contact met het paard had gezocht. Ik liet het paard voor die dag met rust en we hadden afgesproken dat ik iedere dag even langs zou komen om het paard te behandelen en te begeleiden om deze emotionele ballast los te laten.

Na een aantal weken was de hengst weer een heel eind opgeknapt. Door dit hele intensieve proces met haar paard, had de eigenaresse ook haar hart geopend. Ze was zich terdege bewust geworden van het feit dat zíj uiteindelijk de oorzaak was van de blokkades in haar paard. Ze had toen het besluit genomen om er samen met haar paard uit te willen komen. Vanaf dat moment zou ze gaan leren luisteren naar zijn stem en waakzaam blijven voor haar eigen emotionele balans. Want ze realiseerde zich diep vanbinnen dat ook paarden ‘spreken’. Maar wel in hun eigen taal.

Heb je ook een paard dat met gedragsproblemen of lichamelijke klachten kampt en heb je al van alles geprobeerd? Maar blijft het gevoel bij je bestaan dat er ergens iets niet klopt of blokkeert …

Neem gerust contact met me op.artikel in
WantToKnow


Liefdevolle samenwerking met je paard

Ik loop in de ochtend de stal binnen. Ik snuif de heerlijke geuren van het verse stro en hooi die ik de avond ervoor zorgzaam heb neergelegd. Wiebren, mijn paard, verwelkomt me met een blije, liefdevolle energie. Vervolgens vraagt hij aan me: ‘Hoe is het met je? Wat krijg ik te eten vandaag?’ en ‘Mag ik samen met jou de bossen in?’

Een paard zoekt toenadering tot de mens. De mens zoekt toenadering tot een paard. Hierdoor ontstaat een verbondenheid. Een echte samenwerking wordt mogelijk. Feit is dat er veel paarden met problemen zijn. Het grote verschil tussen deze twee is namelijk dat het paard volledig vertrouwt op zijn lichaamstaal, zijn intuïtie, de zielsverbinding met zichzelf. De mens is daarentegen vaak nog zoekende naar de natuurlijke verbinding. Een paard biedt hem de opening om weer vanuit een zachte, natuurlijke frequentie te gaan leren denken en voelen. Vooral op die emotionele gebieden waar nog blokkades zitten die verhinderen om vrij te kunnen stromen. Om zo op een wakkere, gezond kritische wijze weer terug bij zichzelf te komen.

Zo ook zijn er paarden die geheel of gedeeltelijk de verbinding met zichzelf verloren zijn, omdat er in onze snelle maatschappij te veel van hen gevraagd wordt in een te korte tijd. Daarbij worden hun lichaamstaal en natuurlijke behoeftes niet altijd juist begrepen. De mens benadert veelal een paard meer vanuit de ratio dan vanuit zijn diepste ZIJN. In zijn hoofd heeft hij dan min of meer al een compleet beeld van hetgeen hij op die dag met het paard wil bereiken. De tijdsdruk die hij het paard en zichzelf daarbij oplegt, levert meer blokkades en miscommunicatie op. Het paard voelt namelijk de energie achter de woorden en de handelingen: het communiceren door middel van lichaamstaal.

Bij de omgang met paarden is het van wezenlijk belang dat de mens inzicht verkrijgt in het functioneren van zijn eigen emoties. Paarden registreren namelijk haarfijn zijn energieveld waarin de emoties opgeslagen liggen. Hij kan dus al van op afstand exact ‘scannen’, voelen hoe de emotionele en geestelijke gesteldheid is. En hij past vervolgens zijn reactie daarop aan.

De mens kan zich niet anders voordoen dan wie hij is, zoals hij in het leven staat. Een paard kijkt als het ware door hem heen. Hij raakt de mens meteen in zijn zielskern, of hij dit nu bewust is of niet, en kan hem daardoor op zijn emotionele toestand wijzen of op een probleem dan wel situatie waarmee hij zit. Hij kan de mens zonder woorden in zijn bewustwordingsproces helpen … in wie hij ten diepste is en waar hij blij van wordt …

Vervolgens vraagt de mens zich af waarom het paard niet op het gevraagde reageert en in de war raakt. De lichaamstaal van een mens zendt namelijk iets anders uit als wat hij in zijn hoofd, vaak automatisch, vooraf heeft bedacht. Dit is de zogenaamde ‘ruis op de achtergrond’. Hij is niet geheel verbonden in het NU met zichzelf én met het paard. Het paard voelt zich dan opgejaagd en gestrest. Met als gevolg dat hij het van nature bij hem aanwezige vlucht- en vechtgedrag inzet. Hij kan wat angstiger, heftiger reageren. Hij snapt niet meteen wat de mens bedoelt, is sneller afgeleid, komt in het verzet of keert zich volledig in zichzelf. Het basisvertrouwen en de natuurlijke balans waarnaar het paard altijd op zoek is, zijn dan verloren gegaan.

Op deze wijze ontstaan vaak de meest voorkomende gedragsproblemen bij het paard. Het paard neemt namelijk veel van de emotionele spanning van de mens en zijn omgeving op. Deze verstoringen komen niet altijd meteen naar voren door het grote aanpassingsvermogen wat een paard van nature heeft. Ook omdat het paard toenadering blijft zoeken en zich in wil blijven zetten voor de mens. Zijn eigen behoeftes raken vervolgens meer en meer op de achtergrond. De eerste tekenen van emotionele blokkades in een paard zijn vaak lichamelijke gebreken en een verandering van zijn gemoedstoestand. De mens krijgt moeilijker contact met het paard en snapt meestal ook niet waar het aan ligt.

Je openstellen vanuit je hart naar het paard toe

Het gaat vaak beter als je, zonder verwachtingspatronen, op een heldere, duidelijke en eerlijke wijze met je paard communiceert. Bovendien is het beter om het paard eerst zelf te laten communiceren. Hoe hij zich voelt en wat voor hem belangrijk is om SAMEN aan te werken. Als een waardig leider van de kudde stel je je open vanuit je hart naar het paard toe. De eigenlijke, subtiele, signalen van het paard én zijn lichaamstaal word je dan eerder gewaar. Je zult eveneens merken dat hij welwillender wordt en zich meer voor je gaat inzetten. Vanuit een echte samenwerking. Door het paard en jezelf niet in de weg te zitten. Maar volledig te vertrouwen op datgene wat zich aanbiedt.  Vervolgens kunnen jullie samen daarmee aan de slag gaan. Op een rustige, ontspannen maar tevens alerte wijze. Zo ondersteun je zowel ín jezelf als ín het paard de vrije ontwikkeling. De echte capaciteiten van alle twee worden dan naar boven gehaald.

Het is verder van groot belang om consequent en respectvol je eigen grenzen en de grenzen van het paard te blijven bewaken. Binnen deze grenzen kan het stromen. En kan je heel goed (leren) aanvoelen dat je het paard ook uitdagen mag. Zo help je zowel het paard als jezelf om door blokkades heen te komen. Je mag dit echter nooit ongevraagd doen. Het vraagt bewust leiderschap, samenwerking, geduld en wederzijds vertrouwen. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan in het natuurlijk aanwezige ritme van paard en mens. Dit alles vergt bewuste herhaling en oefening waarbij de weg belangrijker is dan het uiteindelijke doel.

Tijdens een fijne bosrit hebben we onze krachten wederzijds beproefd. Er zijn hierbij essentiële dingen opgelost. Ik voel hoe groot de uitwerking is van onze samenwerking als paard en mens. Vol vertrouwen kijk ik uit naar weer een nieuwe dag met Wiebren …  http://www.wanttoknow.nl/dossiers/inspiratie/meelezen/

... en naar beneden scrollen tot 14-07-2017